Startsidan
  Aktuellt
  Styrelsen
  Fiskekort
  Dokument
  Fiskevårdsplan
  Fiske karta
  Länkar
  Gästbok
  Bildgalleri
  Kontakta oss


Aktuellt >> Kräftfisket 2016Kräftfisket 2016


Vart: Runn Södra Fvof

Datum: Vecka 33+34

Tiderna: Fredag 17:00- söndag 09:00
Köp utav kräftkort: Söndag 14 Aug Onsdag 17 Aug


 
Kräftfiske Runns Södra Fvof 2016

Kräftfiske är upplåtet enligt stämmans beslut fredag 17.00 till och med Söndag 09.00 vecka 33 samt vecka 34.

Återrapportering krävs som tidigare.

Försäljning av kräftkort: (försök att ha jämna pengar med)

Söndag den 14 Aug kl. 12.00 – 15.00
Onsdag den 17 Aug kl. 17.00 - 19.00Plats – Vid ”spruthuset” i Kyna – nedanför Midsommarstången.


För att ha rätt att fiska kräftor krävs att du har fiskerätt inom området eller har överlåtits/arrenderat sådan


Kostnad
En fiskerätt = 150 kr
Ett kräftkort = 100 kr


För kräftfiske gäller:


1. Kräftfiske arrangeras vid bestämda datum och tidpunkter
2. Kräftfiske är begränsat till eget skifteslag med undantag av enskilt vatten där endast fiskerättsinnehavaren får fiska
2. Fiskerättsbeviset kompletteras med Fvofs Kräftkort
4. 1 fiskerätt = 10 burar
5. Varje bur har eget flöte
6. Varje flöte är märkt med namn och fastighetsbeteckning
7. Kräftor mindre än 9 cm återsätts direkt vid vittjning
8. Fångsten återrapporters till styrelsen enligt instruktioner
9. Underlåtenhet att återrapportera medför dubbel Kräftkortsavgift året därpå.


Fiskerättbevis och i förekommande fall kräftkort, ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas.

Hälsningar
FiskevårdsgruppenTillbaka
 
 
                   Runns Södra FVOF | E-post: info@runnssodra.se | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign