Startsidan
  Aktuellt
  Styrelsen
  Fiskekort
  Dokument
  Fiskevårdsplan
  Fiske karta
  Länkar
  Gästbok
  Bildgalleri
  Kontakta oss
 
Fiskekort


Runnfiskekort:

1. Årskort 250 kr
2. Veckokort 100 kr
3. Dagkort 50 kr

Runnfiskekort Trolling:

1. Årskort 500 kr/båt
2.Veckokort 250 kr/båt
3. Dagkort 100 kr/person

Sportfisketävling:

1. Upp till 50 deltagare 200 kr
2. Mer än 50 deltagare 500 kr
-----------------------------------------------------------

REGLER FÖR RUNNFISKEKORT.

Runns Södra, Runns Norra och Vika fiskevårdsområden erbjuder gemensamt sportfiskekort. Fiskekortet avser sjöarna Runn, Ösjön, Liljan, Vikasjön samt de delar av Dalälven som tillhör Runns Södra Fvof.

Fiskekortet avser:
• Pimpel, angling, ismete, kast- och flugfiske samt dragrodd.
• En man, en lina, ett spö
• Angling och ismete– max 15 don/spön per person.

Begränsningar i fisket:
• Gäddor över 80 cm ska sättas tillbaka i vattnet så varsamt som möjligt
• Maximalt 5 st gäddor under 80 cm tas upp per fisketillfälle/dygn
• Gös under 50 cm ska sättas tillbaka i vattnet så skonsamt som möjligt
• Maximalt 2 st Gösar mellan 50 - 70 cm får tas upp per fisketillfälle/dygn


Trollingfiske:
• Max 6 spön per båt är tillåtet.
• Max 2 spön i Dalälven och Lillälven

Vid sportfisketävling med Angling/ismete gäller ”Catch and release”
Kontakta alltid någon i styrelsenvid förfrågan om fisketävling
Övrigt:
Runnfiskekortet är personligt men gäller även för maka/make eller sambo.
Barn under 16 år fiskar gratis.

Fiskekortet ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas.

Obs! Runnfiskekortet gäller inte för nät- och kräftfiske.

-----------------------------------------------------------

FÖRSÄLJNING AV RUNNFISKEKORT OCH RAMPER FÖR ISÄTTNING AV BÅT

Försäljningsställen:
www.ifiske.se
• Borlänge Turistbyrå, Sveagatan 1 Telefon 0243 - 25 74 90
• Falu Turistbyrå, Trotzgatan 10-12 Telefon 023 - 830 50
• ABC Vildmarks, Maskinistgatan 2 Telefon 0243 - 22 44 40
• Olles Fiske & Fritid, Stationsgatan 38 Telefon 0243 - 190 95
• Ornäs Handel Telefon 0243 - 22 30 95
• Torsångs Café Telefon 0243 - 600 14
• Vestli´s Fiske, Maskinistgatan Telefon 0243 - 23 74 86

Det finns även möjlighet att köpa fiskekortet via SMS-tjänst.

Ramper för isättning av båt:
• Borlänge, Ornäs - Ornäs båthamn, Kvarnen
• Borlänge,Torsång – Tylla
• Falun – Hälsinggårdsbryggan
• Falun – Källviken
• Falun – Liljesund
• Vika – Vika Båtklubb (vid Vika kyrka)

-----------------------------------------------------------

AVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR FISKERÄTTSBEVIS OCH KRÄFTKORT

Inom Runns Södra Fvof:
1. Fiskerättsbevis 150 kr
2. Kräftkort 100 kr

-----------------------------------------------------------

REGLER FÖR FISKERÄTTSBEVIS.

Fiskerätten medger rätt att, i vatten där fiskerätt innehas, använda de enligt lag tillåtna redskapen,
d v s även fiske med nät.

För fiske inom hela Fvof´s område gäller:
• Mete, kast- och flugfiske eller annan släplina, med högst ett bete.
• En person, ett spö, en lina.
• Angling med högst 15 angeldon
• Mjärdfiske, med namnmärkta mjärdar

Begränsningar i fisket:
• Gäddor över 80 cm ska sättas tillbaka i vattnet
• Maximalt 5 st Gäddor under 80 cm tas upp per fisketillfälle/dygn
• Gös under 50 cm ska sättas tillbaka i vattnet
• Maximalt 2 st Gösar över 50 cm tas upp per fisketillfälle/dygn

Gös övrigt: Fvof önskar återrapportering av Gösfisket.

För Nätfiske gäller:
• Nätfiske är begränsat till eget skifteslag med undantag av enskilt vatten där endast
  fiskerättsinnehavaren får fiska.
• Den totala nätlängden får inte överstiga 100 m.

För Kräftfiske gäller:
• Kräftfiske arrangeras vid bestämda datum och tidpunkter
• Kräftfiske är begränsat till eget skifteslag med undantag av enskilt vatten där endast
  fiskerättsinnehavaren får fiska
• Fiskerättsbeviset kompletteras med Fvofs Kräftkort
• 1 fiskerätt = 10 burar
• Varje bur har eget flöte
• Varje flöte är märkt med namn och fastighetsbeteckning
• Kräftor mindre än 9 cm återsätts direkt vid vittjning
• Fångsten återrapporters till styrelsen enligt instruktioner
• Underlåtenhet att återrapportera medför dubbel Kräftkortsavgift året därpå.

Fiskerättbevis och i förekommande fall kräftkort, ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas.
 


 

                   Runns Södra FVOF | E-post: info@runnssodra.se | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign